Disclaimer

 

Re-vived hecht veel waarde aan verantwoordelijk omgaan met persoonlijke gegevens. Daarom zullen alle wetten met betrekking tot het recht op gegevensbescherming nauwkeurig worden nageleefd. Je persoonlijke gegevens zullen zonder jouw nadrukkelijke toestemming nooit aan derden worden doorgegeven. Voor vragen aangaande de privacy verklaring kan je ten alle tijden contact met ons opnemen.

De website van Re-vived is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site -en de daarin vervatte informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen/updates

Re-vived behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via haar website.

Externe links 

De website van Re-vived bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van onze website. Re-vived kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de betreffende externe links.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website is gepubliceerd door Re-vived en auteursrechtelijk beschermd. Het design, alle teksten, afbeeldingen (met uitzondering de foto’s afkomstig van derden), onderliggende broncode en software (inclusief applets) en al het overige materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van Re-vived en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op Re-vived door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Re-vived en leveranciers van haar informatie sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via Re-vived , andere websites of bronnen waarnaar binnen/ vanuit Re-vived wordt verwezen.